Skip to content

TREN SUN SYSTEM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:20:57
JSON

NIPT: M06812602A
Administrator: Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike fotovoltaike, dhe gjithe llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht, dhe në gjithë territorin e Shqipërise. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. Shit-Blerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj. Import- Eksport të të gjitha llojeve te materialeve dhe transport . Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe liçencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë cdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/06/2020
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 01.03.2022, u lidh Marrëveshja Siguruese Nr.950 rep., Nr.708 kol., ndërmjet: Raiffeisen Bank sha, kredidhënës/ barrëmarrës dhe shoqërisë “TREN SUN SYSTEM” shpk si kredimarrës/barrëdhënës, me objekt: Barrëdhënësit i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që Isuf Berberaj dhe Ilir Shtufi zotërojnë në shoqëri të cilat sigurojnë pagesën dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara ndaj barrëmarësit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Bilisht Rruga Fshati Tren KM1, parku Photovoltaik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 15.06.2020
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Kontratë Shitje Kuotash datë 19.10.2020
Kontratë Shitje Kuotash datë 05.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -3 209 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 676 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -156 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 765 939,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli