Skip to content

ERNI SOLAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 13:18:25
JSON

NIPT: L97016603N
Administrator: Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht, dhe në gjithë territorin e Shqipërisë. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. Shit-Blerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj. Import Eksport të të gjitha llojeve të materialeve dhe transport.
Emërtime të tjera Tregtare: ERNI SOLAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/08/2019
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 15.11.2022, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 7059 Rep., Nr.4247 Kol.., midis,shoqerise “ ERNI SOLAR” (Barredhenes/Kredimarres), Ilir Shtufi (Barredhenes) dhe dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres /Kredidhenes), me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Ilir Shtufi ne shoqerine ERNI SOLAR SHPK si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.

II. Me datë 15.11.2022, u lidh Marrëveshja Siguruese Nr. 7059 Rep. Nr.4247 Kol., midis shoqerise “ERNI SOLAR” SHPK me nipt L97016603N (kredimarres) përfaqësuar nga adminstratori Edmond Zalla ( Barrëdhënes), Ilir Shtufi ( Barrëdhënes) dhe Raiffeisen Bank SHA (Barrëmarrës /Kredidhenes) me objekt ku i japin Barrëmarrësit një Barrë siguruese, mbi 100% te kuotave që Ilir Shtufi zotëron te shoqëria “ERNI SOLAR” me nipt L97016603N, me të cilen sigurojnë pagesën, permbushjen she shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara te shoqërsë “ERNI SOLAR” ndaj barrëmarrësit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Bilisht DEVOLL Rruga e Fshatit Tren Km 1, Parku Fotovoltaik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit tregtar date 15.11.2019
Statuti I Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -579 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -886 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -320 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -111 870,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli