Skip to content
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit QYTEZË

MUSO HC QYTEZË
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-09 07:54:00

NIPT: K86504601R
Administrator: Mira Andoni
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, instalim, shfrytëzim i centraleve elektrike, import-eksport, prodhim, transmetim, shpërndarje, furnizim me energji elektrike dhe transferimin e hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: MUSO HC QYTEZË
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/03/2008
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Qipro
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AUTOVISION AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71710008R, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 1, Kati i VI-të, me administratore Mira Andoni dhe ortak te vetem NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.02.2022, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Ioannis Karras, shtetas qipriot, i datelindjes 1940, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Nerima Enterprises Company (HE135171)-shoqeri meme e MUSO HC QYTEZË. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.01.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 27.700.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 40% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, të cilën Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë për llogari të vet.
Shënime: Objekti i kësaj kontrate është ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "QYTEZË", tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve të saj.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Bilisht, DEVOLL, Qytezë Devoll, Zona Kadastrale 3129, Nr Pasurie 413/8

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (30.01.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.04.2022
Aneks 1 i kontrates
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (31.05.2012)
Kontrate dhurimi kuotash (26.08.2014)
Kontrate shitje kuotash (14.12.2017)
Bilanci 2008
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 801 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 679 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 319 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -270 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -323 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -500 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -510 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -508 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -644 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -436 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -492 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -793 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -202 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 934 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 992 698,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala