Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

AYEN AS ENERGJI

L11731504A
(Shoqëria Tregtare "AYEN AS ENERGJI" SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçensionare, me nr.5446 rep, nr. 1944 kol., date 02.05.2011, miratuar me VKM Nr.365, Datë 04.05.2011, publiku)

Tiranë 28402776 ALL

SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB

L72321029P
(Shoqëria Konçensionare AYEN-ALB SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçesionare të HEC Kalivac. Shoqëria Konçesionare ka për objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien n)

Tiranë ALL

AYEN RENEWABLE ENERGY

M21619041E
(Konsulence, projektimi, financimi, ndërtimi, venien ne pune, administrimi, mirëmbajtje e termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur prodhimin dhe shfrytëzimin e energjise së rinovueshme )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni