Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ferid Sukaj
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

FERAR

J71904009W
(Projektim dhe zbatim i veprave civile industriale, turistike etj. Punime restaurimi, murature, betoni, b/armeje të zakonshme, punime shembjeje, punime dheu. Prodhim akullore, pastiçeri dhe prodhim mjalti. Ofr)

Tiranë 9947616 ALL

C & S CONSTRUCTION

K34107805J
(Aktivitet ndërtues dhe projektues. Për zbatim; punime dheu, sistemime taracime terrenesh etj, prodhim materiale inerte, prodhim elemente të parafabrikuara. Ndërtime civile ekonomike, ndërtim rruge kat. IV,)

Sarandë 344347 ALL

PURE ENERGY STEBLEVA

K87922601G
(Import-eksport, prodhim, tregëtim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë HEC STEBLEVA të cilat gjenden në natyrë, studime, projektime, ndërtime të hidrocentraleve etj. <br/> <b>-)

Elbasan 0 ALL

SUFER

L61709005K
(Aktivitete ne fushen e ndertimit, ndertim objekte civile publike rruge etj- Nyje betoni, prodhim inertesh. Nxjerrje, perpunim, import eksport te mineraleve te ndryshme. Tregtim me shumice dhe pakice te mallrave)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni