Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Steblevë

PURE ENERGY STEBLEVA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 08:05:30

NIPT: K87922601G
Administrator: Ferid Sukaj
Objekti i Veprimtarisë: “Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, konform normave dhe kushteve te Kontrates se Koncesionit”.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: PURE ENERGY STEBLEVA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/05/2008
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Leje per perdorim rezerve ujore, baseni Shkumbin -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.03.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 159.680.320 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 40% e vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 2% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kavaje, Pasuria Nr. 4/81+3-1, Zone kadastrale 8552, vol 2 faqe 147 , Apartament me vendndodhje ne Kavaje

Adresa:
Elbasan, Librazhd, Lagjja nr 1, rruga Librazhd Stebleve banese private nr 7, ambjentet e Hec Stebleva, Librazhd, Elbasan. 3412

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (27.03.2008)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 20.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 20.04.2022
Aneks 1
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Shitje Kuotash (16.07.2015)
Kontrate Shitje Kuotash (28.12.2015)
Kontrate Shitje Kuotash (08.03.2016)
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 14 316 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 005 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 471 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 302 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -97 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -97 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -53 755,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -40 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -77 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -53 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:23 535 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:20 218 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:19 629 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 920 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 843 565,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani