Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Jetnor Alimeti
Rezultate gjithsej: 1

ULTIMATE

M31320030J
(Import i lendeve te para dhe materialeve ndihmesesi dhe i aksesoreve te ndryshem per prodhimin e veshjeve te trupit dhe te kembes, etj. Prodhim dhe tregetim me shumice e pakice te veshjeve te trupit dhe te k)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni