Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:MECAMIDI
Rezultate gjithsej: 3

VELESHICA ENERGY

L01423028L
()

Tiranë -92463 ALL

ERPA INVEST (Ish FONDI ERPA; shoqeria e perthithur "TEKNOVA" shpk )

L51308018A
(Aktivitete te blerjes dhe shitjes se aksioneve brenda dhe jashte vendit, operacione tregtare dhe financiare me banka, me persona juridike, fizike, shoqeria mund te jape garanci reale ne favor te treteve, te )

Tiranë 551302 ALL

MAG IDROENERGY

L81814035P
(Kërkimi, zhvillimi, krijimi, konsulenca, projektimi, ndërtimi, riparimi, ndryshimi, shitja, shperndarja, instalimi, agjenci dhe/ose perfaqesi tregtare, ndihmë dhe administrim të impianteve dhe/ose njesi )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni