Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Olti Hasmuça
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

EPROFAT-V50

K81714011L
(Prodhim material ndertimi, prodhim te materialeve inerte, rere, çakull, gur mermer etj. Ndertime civile, ekonomike, ndertime civile industriale, turistike, bujqesore etj, ndertime rrugore e punime rrugore, nde)

Tiranë 14777282 ALL

INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)

L61326016G
(Ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe "Contact Center" duke përfshirë: përpunimin e të dhenave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike; ndërmjetësim tregtare dhe marketin)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni