Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:RDA Petrol
Rezultate gjithsej: 2

Omnix Albania

K81527005D
(Zhvillimi i pasurive te paluajtshme, investime ne infrastrukture, turizem, shitje me shumice dhe pakice dhe veprimtari te tjera te lidhura me te siperpermendurat. Botime, sherbime mediatike dhe publicitet pe)

Durres -74563747 ALL

DEA HYDROPOWER

L61824025K
(Ndërtimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjisë elektrike.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni