Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Rapiscan Systems, Inc
Rezultate gjithsej: 2

S2 ALBANIA

L31722010Q
(Zbatimi i marrëveshjes së konçesionit si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me çështjen ose i kërkuar për të realizuar zbatimin e marrëveshjes. Shoqëria ka të drejtën të kryejë çdo transaksion si )

Tiranë -2368418 ALL

Rapiscan Systems Albania

L31824003A
(Kërkimi, projektimi, prodhimi, prokurimi, importi dhe eksporti, tregtimi dhe shitja nëpërmjet shpërndarjes ose ndryshe, të veprojë si agjent ose distributor, të japë dhe të marrë me hua, qira, testimi)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni