Skip to content

BALFIN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-22 14:00:00
JSON

NIPT: K72223031K
Administrator: Edlira Muka
Objekti i Veprimtarisë: Investimi me pjesemarrje ne kuota. Ofrimi i sherbimit te konsulences, ne fushen e biznesit, manaxhimit, taksave, informatikes etj. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve dhe restoranteve. Importi - eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile, veshje te te gjitha llojeve. Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industrial dhe ushqimore. Tregtimi i artikujve te ndryshem. Importi - eksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjese kembimi, auto dhe makineri te gdo lloji, pajisje teknologjike etj. Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit. Si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: BALFIN
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 11.09.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 147 483 647,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010.

Adresa:
Tirane Kashar KASHAR Njesia Administrative Kashar, autostrada Tirane - Durres, Km.6, Qendra Tregtare Univers, Kati 1

Telefoni:
682078403

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 838 067 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 678 617 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 91 505 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 365 878 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 28 583 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 502 579 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:865 912 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 157 203 890,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016