Skip to content

Ervin Sadiku

JSON

NIPT: L38122101T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport. Prodhim konfeksione të ndryshme. Tregti me pakicë të detergjenteve, mallrave të ndryshëm industrial, materialeve të ndërtimit, bojërave, llaqeve, veglave muzikore, pjesëve të këmbimit. Shtypshkrime, kancelari etj. Shërbim pastrimi, punime ndërtimi në fusha të ndryshme. Tregti me pakicë e materialeve elektrike të ndryshme
Emërtime të tjera Tregtare: DIMALI 2013.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 2013
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 10/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-354998-02-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 5/179 Prot., Dosja Nr.179, datë 06.02.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “ARB” sh.p.k., ku është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet apo interesat pasurore të debitorit Ervin Sadiku”
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PERONDI Godinë një katëshe pranë rrugës nacionale në Postbllok

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -64 540,00