Skip to content

"IGLI-SAND" (Ish MEDEA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-21 13:58:26
JSON

NIPT: J94625209A
Administrator: Arjan Muja
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve te ndryshëm industrial, të veshjeve, konfeksioneve, elektro - shtepiake, bujqësore, blegtorale, ushqimore, materiale ndërtimi, lëndë drusore dhe materialeve ndihmëse, hidrosanitare, përpunim të lëndëve drusore si mobilieri, të të gjitha llojeve me bazë druri, dhe kombinime dru, metal, plastikë, dyer, dritare, makineri dhe pjesë kembimi, vegla auto, pjesëve të këmbimit për automjete dhe makineri, bimëve mjekësore, materialeve elektrike, hidrosanitare, vegla dhe paisje të ndryshme pune, materialeve elektronike, servis, parking, transport te mallrave dhe të udhëtareve, bizhuteri, kozmetike, fruta zarzavate, plehra kimike, agjensi transporti, turizëm, prodhime druri, përpunim të drurit si dhe tregtim te artikujve te prodhuar me dru dhe materiale ndihmëse të drurit, përpunim te metalit, tregtim te artikujve 2 te prodhuara prej metali dhe grumbullim e përpunim të hekurishteve, transport per vete dhe te tretë. Importimin dhe tregtimin e materialeve për përdorim mjekësor si dhe të paisjeve dhe aparaturave për të njëjtin qëllim. Prodhim dhe tregtim dyshekësh të përmasave të ndryshme dhe pjesëve ne shërbim te tyre, materiale të imta, rrobaqepësi dhe paisje te tjera te lidhura me to, import-eksport. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale ne fushën e teknologjisë së informacionit, institucioneve publike dhe private, organizatave. Aktivitet në fushën e turizmit, hapje hotelesh, bar-kafe, restorante etj. Shërbime në fushën publike. Shërbime të ndryshme komunale, publike, riparim objektesh dhe shërbime menaxhimi në fushën e shërbimeve publike.
Emërtime të tjera Tregtare: "IGLI-SAND"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.12.1998
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Nikel QEREKE Fshati Qereke, Rruga Kryesore,ndertese private 1 kateshe, zona kadastrale 3096, me nr.pasurie 88/32

Adresa:
Durres, Nikel QEREKE, Kamion tip Benz KR 8112 A

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.01.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitje 05.04.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 340 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 199 813,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 316 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 487 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 527 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 238 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 260 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 852 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:26 589 358,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:25 706 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:37 722 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 006 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:57 476 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 643 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 163 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 526 490,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala