Skip to content

REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2 (ISH-TRAJTIMI I STUDENTËVE NR.2)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-05 09:56:10
JSON

NIPT: K51730022L
Administrator: Zhanina Dapi
Objekti i Veprimtarisë: Trajtimi i studentëve të Fakultetit të Inxhinjerisë së Ndërtimit, të Mjeksisë, Infermierisë dhe të Universitetit të Sporteve Tiranë, përfjetje dhe ushqim. Shoqëria ka kontrata pergjithësisht për të gjitha furnizimet për të kryer veprimtarinë e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/06/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 635 728 000,00
Numri i pjesëve: 635 728
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Femra
Anëtarë Bordi: Erka Mato; Keti Luarasi; Dhurata Frashëri (Kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 20.07.2015: Në bazë të Urdhërit Nr.68/14Akti, datë 08.7.2015, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Besnik Bajraktari", është urdhëruar: “Vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e regjistruara në emër të debitorit Shoqëria "Trajnimi Studenti Nr.2" Sh.a me NIPT K51730022L”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Artan Lenja", pranë fushës së aviacionit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 05.02.2019
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -17 390 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 146 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -8 476 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -54 992 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -12 557 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -7 074 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 536 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -350 411,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -11 479 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:160 323 362,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:184 221 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:183 252 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 113 977 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 178 119 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 98 197 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 89 655 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 87 972 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 58 810 939,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B