Skip to content

ALB - EDIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-29 13:40:44
JSON

NIPT: K81513046P
Administrator: Astrit Kamberi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, investime në ndertim, import export, tregëti.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.03.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 16.05.2011, me vendim te ortakeve, u kalua shoqeria ne statusin e “pezulluar” per nje periudhe kohe te pacaktuar.

II. Me date 10.09.2012, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.

III. Me date 19.03.2013, me vendim te asamblese se ortakeve, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

IV. Me date 27.03.2013, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

V. Me date 24.09.2013, me vendim te asamblese se ortakeve, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi i shoqerise behet “Pezulluar”.

VI. Me date 24.03.2014, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.4, Rruga 5 Maji, Zona kadastrale 8340, Nr.Pasurie 3/53

Adresa:
1) Tirane, Njësia Strukturore TR/465 dhe TR/470, me Nr.pasurie :3/574;3/580;3/581;3/585 ,Ambjenti me zone kadastrale 8340.
2) Tirane, Peze, Rruga "Kavajes", 600 m ne te djathte te Lapidarit te Pezes, zona kadastrale 2952, nr.pasurie 79/36, nr.pasurie 79/37

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.12.2020
Akti i themelimit
Vendim i ortakeve per pezullimin e aktivitetit 16.05.2011
Vendim i ortakeve per aktivizimin e shoqerise 10.09.2012
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit 20.11.2012
Kontrate shitje kuotash 06.12.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 539 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 184 736 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 688 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 932 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 807 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -31 707 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 206 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:222 002 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:235 249 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:140 103 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:88 534 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:193 245 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 108 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 785 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 577 166,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala