Skip to content

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (Ish N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-08 11:36:31
JSON

NIPT: K91727010A
Administrator: Ismet Rexhaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellës, gërmimet dhe sondazhet, ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të ulët, vepra social kulturore, pallate etj. Projektime në fushën e ndërtimit. Rikonstruksione objektesh. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, inerte, beton, asfalt. Import dhe eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimore, industriale, bujqësore e blegtorale. Tregtim me pakicë karburantesh dhe të vajrave lubrifikant të të gjitha llojeve. Administrim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të banimit. Shërbime transporti mallrash brenda dhe jashtë (ndërkombëtar) vendit, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 27.05.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 191 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EUROKOS HOLDING SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.06.2006 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër unik identifikues 810520115, numër biznesi 70363247 dhe numër fiskal 600032247, me kapital 100.000 euro, me adresë në Kosovë, 7, Magj. Prishtinë-Ferizaj, me drejtor Ylber Shamolli (Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, datë 23.07.2019)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 100000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zogu i I, Godina Nr. 2, Ap. 7, Shk. 1, kati 3

Adresa:
1) Vlorë, Ndërtimi i Rrugës Vlora Bypass Peshkopi-Gjorm, Nr. kontrate CWC/ICB/2016/1, Ambient i hapur 2
2) Shkodër, Ndërtim Rruga Bypass-i perëndimor
3) Shkodër Loti I, ambjent i hapur Shkodër Velipojë, Rikonstruksion i Rrugës së Velipojës segmenti Harku i Berdicës - Baks Loti 2, Berdicë, ambjent i hapur

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (23.07.2019)
Statuti i shoqerise meme
Çertifikata e regjistrimit te shoqerise meme
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 310 499,40
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 061 129,30
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 027 017,30
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 748 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 983 747,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 720 520,10
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 804 573,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 360 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:337 537 552,50
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:182 582 928,50
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:304 996 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 136 444 953,90
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 83 370 806,10
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 306 572 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 158 670 150,50
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 100 054 743,30

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.lala