Skip to content

Tufik Kurti

JSON

NIPT: L42314015H
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime juridike dhe tregtimi i mallrave të ndryshëm. Pjesë këmbimi dhe automjete të përdorura. Organizim eventesh dhe festash të ndryshme. Shërbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim pemë frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farërave dhe fidanëve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mësimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve të veprave të artit dhe monumenteve historike. Shërbime mirëmbajtje, ndërrim pjesësh të moto gjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje të tjera. Pastrim i i kanaleve të ujerave të bardha dhe të zeza, pastrimi i puseve të ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i shërbimeve grafike dhe prodhime të ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve të buta për spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardueri tIK. Përpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe shërbime me bojëra, llak dhe solucione të ndryshme. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash të përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbond, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport të pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje të mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha llojeve. Shërbime postare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh me karrotrec. Furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe të mjeteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqësore, blegtorale dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutore, pemë dekorative, pemë të ndryshme pyjore. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Shërbime funerali dhe mirëmbajtje të varrezave publike dhe atyre të dëshmorëve. Shërbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Barna dhe materiale mjekësore dhe reagjent të ndryshëm. Përpunimi i mbetjeve spitalore
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 14.11.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i I-re, Rruga Maliq Moça, Dyqani nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018