Skip to content

EL- PROM Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61503008V
Administrator: Zhaneta Shahu
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike. Veprimtari private në fushën e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndërtimit të linjave elektrike të TN, TM, TU mbitokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentralet, rrjete inxhinierie, objekte civile dhe industriale. Realizimi i impianteve të telekomunikacionit. Studim dhe projektim për makineri elektrike dhe të linjave të ndryshme industriale. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e kapital të transformatorëve elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike. Import - Eksport të materialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, të vjedhjeve dhe kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e mallrave të gatshëm dhe gjysmë të gatshëm. Tregtimi i pajisjeve telefonike të llojeve të ndryshme si dhe aksesorë* për ta. Studim, projektim dhe realizim të impianteve për mbrojtje kundra zjarrit. Studim, projektim dhe realizim të sistemeve të sigurisë elektronike dhe sistemeve të alarmit. Studim, projektim dhe realizim të impianteve 2 elektrike civile dhe industriale. Konsulence, revizion, ekspertize të projekteve të zhvillimit dhe te* studimeve të besueshmërisë se* efektiviteteve ekonomike, përcaktimin e prioriteteve ne* fusha te* ndryshme të ekonomisë, kryerjeve, provave dhe matjeve laboratorike. Konsulence* teknike, supervision, studime të* të gjitha llojeve ne* fusha te* ndryshme për shoqëri te* përbashkëta, përfaqësime, tranzitime qe* i lejon legjisLaçioni shqiptar. Import - Eksport, tregtimin e artikujve te* ndryshëm te* te* gjitha llojeve me shumicë* dhe pakicë*. Tregtim artikujsh industrial. Tregtim automjetësh të çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjesë këmbimi për to. Tregtim pajisje elektro-shtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, telekomunikacioni etj. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: EL- PROM
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 02.03.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i parë, Pall. Kosovarit, Kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare