Skip to contentRezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Edmond Hoxha
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtari bankare dhe financiare. Të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare, faktoringun dhe financimin e transaksioneve financiare, qiranë financiare)

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

" G E A "

K33931040W
(Import- eksport, tregtim të artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimore, bujqësore, blegtorale, si dhe nënproduktet e tyre. Tregtim të karburanteve dhe të nënprodukteve të tyre etj. Prodhime të ko)

Korçë 2287224 ALL

JUST PHARMA

L71327033C
(Tregtim, montim, mirembajtje dhe riparim I aparaturave e pajisjeve te ndryshme mjekesore te reja e te perdorura dhe refurbished, importe dhe eksporte medikamentesh, hapje farmacie, depo farmaceutike, spitale jo)

Tiranë ALL

'Darzeza Green Energy''

L91821001V
()

Tiranë ALL

'Vjosa PowerPlant''

L91821011F
()

Tiranë ALL

'Seman Solar Energy''

L91821012N
(Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e të gjitha veprimtarive në fushën e energjisë. Konkretisht: 1. Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjise; 2. Prodhimi i gazit; shpërndarja e lë)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni