Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gëzim Balla
Rezultate gjithsej: 2

ARILDA

J66702417H
(Në punimet e montimet elektrike në objekte të ndryshme, transport të mallrave të ndryshëm. Tregtim me shumice e pakice të mallrave të ndryshëm, import eksport. Hapje baresh e restorantesh. Ndërtime ci)

BULQIZE 868922 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtaritë bankare dhe financiare. a) të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qiranë )

Tiranë 140607000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni