Skip to content

THAÇI ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:51:22
JSON

Tax Registration Number: K97208901D
Administrators: Jonuz Lala, Shkelqim Thaçi
Scope: Financim, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Domaj".
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: THAÇI ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/09/2009
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. THAÇI sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.10.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K77302901U, me adresë në Kukës, Gjinaj, Domaj, Fshati Domaj, afër Shkollës Kamber Sherifi, me administrator Fetah Thaçi, dhe ortak te vetem Shkelqim Thaçi, me status të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. "LALA", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76418903B, me adresë në Kukës, Krumë, me administrator dhe ortak te vetem Skënder Lala (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik THAÇI ENERGJI nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Gjinaj, Domaj, Fshati Domaj, Komuna Gjinaj, Ndërtesë private pranë Shkollës 9-vjeçare Kamer Sherifi

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani