Skip to content

ALBECORP (ish ""ALBECORP" F.B.O")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-11 10:05:24
JSON

NIPT: J61824112G
Administrator: Andia Thanasi
Objekti i Veprimtarisë: Eksport import te mallrave te ndryshemm industriale, bujqesore, mushqimore,mjekesore, etj.si dhe shitjen e tyre me shumice e pakice.Tregtim i drithrave, perimeve dhe frutave , si dhe te gjitha llojheve te tjera te produkteve ushqimore dhe perpunimit te tyre.Tregetimin e pijeve alkolike, freskuese te ujit, duhanit, e cigareve dhe punimin e perpunimin e tyre.Prodhim dhe perpunim lekurte tekstile, konfeksione, etj
Emërtime të tjera Tregtare: ALBECORP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/09/1995
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “''ALB-MS-97''”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 17/10/1995, me NIPT J61813002H, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Bedri Karapici, Qyteti i Nxenesve dhe administrator Geart Shehu. “ALBECORP” zotëron 91.13% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.04.2023)

II. “GENERAL CEMENT ALBANIA”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 30/03/2007, me NIPT K72020017A, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 31 dhe me administrator Ermenegildo Furlanetto. “ALBECORP” zotëron 5% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.04.2023)

III. “MELITA”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 09/03/2011, me NIPT L11517009C, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Kulla e Biznesit, Kodi Postar 1016 dhe me administrator Brunilda Poloska. “ALBECORP” zotëron 100% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.04.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 07.03.2011, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u vendos Pushimi i perkohshem i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 17.11.2011, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

III. Me datë 04.01.2012, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u vendos Pushimi i perkohshem i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

IV. Me datë 07.02.2012, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

V. Me datë 19.05.2017, me kërkesë të administratorit, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit nga data 22.05.2017-Pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

VI. Me datë 27.03.2019, me kërkesë të administratorit të shoqërisë, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

VII. Me datë 16.04.2019, me kërkes të administratorit të shoqërisë, u vendos Pushimo i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat nga data 16.04.2019. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panaroma, Kulla Biznesit, kodi postar 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Statuti dhe Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash datë 01.11.1995
Kontratë Shitje datë 30.07.2997
Kontratë Shitblerje Kuotash Kapitali Themeltar datë 31.12.2003
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli