Skip to content

KASTRIOTI & PETROL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-15 11:00:12
JSON

NIPT: K62421501O
Administrator: Mujo Nerguti
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport tregtim me pakice te karburaneteve,lubrifikanteve,lendeve djegese,te gazte,mallra industrial,ushqimore,blegtoral ,materiale ndertimi,transport vendas dhe nderkombetar,per pasgjere,detar ajror,agjensi spedicionere,turistike.Bar restorant,hotele,servise makinash,restaurime ndertesa,vepra arkeologjike,linja hekurudhore,sherbime komisionare,panaire kombetare.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRIOTI & PETROL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/02/2006
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 127 122 537,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, ATP Tip Fiat Strada, me targe AA 460 TJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, RRASHBULL RRASHBULL Tek rrethrrotullimi, Plepa

Adresa:
Tirane, Laprakë, Rruga Pandi Dardha, Nr.383, Njësia Bashkiake Nr.11
Durres, Lagjja 14, Rruga Shkozet, Zona Kadastrale 8518, Nr.Pasurie 1/743, Vol.31, faqe 243
Durres, Rruga Plazh/13, Nr.Pasurie 50/222, Zona Kadastrale 8518, Volumi 135, Faqe 173
Shkoder, Pjetroshan, Malesi e Madhe, Zona Kadastrale Nr. 2977, Nr. Pasurie 239/6, Volum 6, faqe 209
Durres, Lagjja 14, Rruga Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 1/743, Vol 31, faqe 243
Durres, Xhafzotaj, PEJZE Zona Kadastrale 2978, Nr.Pasurie 77/54, Vol.6, Faqe 165
Durres, Lagjja 15, Spitalle, Objekt me nr. 2526

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.02.2022
Akti i themelimit dhe statuti
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 15.02.2022
Kontrate shitblerje kuote date 23.03.2010
Kontrate shitblerje date 29.05.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 05.06.2018
Vendim i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 16.10.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 29.09.2014
Kontrate dhurimi kuotash date 30.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 19 259 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 363 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 228 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 466 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 878 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 17 631 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 057 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 067 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 234 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:291 249 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:367 143 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:409 014 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:413 027 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:326 112 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:273 699 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 256 771 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 232 057 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 153 733 405,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala