Skip to content

ENSO HYDRO ENERGJI Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 08:15:36
JSON

NIPT: L12017010Q
Administrator: Ulrike Krapinger, Daniela Till
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi, ndertimi, operimi, blerja dhe shitja e hidrocentraleve, prodhimi i energjise elektrike dhe shitja e energjise elektrike se prodhuar tek konsumatoret ose tregtaret e shitjes me shumice. Gjithashtu, Shoqeria mund te hyje ne cdo transaksion qe ajo e gjykon te nevojshem ose te pershtatshem me qellim permbushjen e objektit te lartpermendur.
Emërtime të tjera Tregtare: ENSO HYDRO ENERGJI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/08/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 612 737 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: enso hydro Gmbh, nje shoqeri e themeluar ne menyre te rregullt dhe ekzistuese sipas ligjeve te Austrise, me seli ne FeldkirhnerstraBe 11-15, 8054 Seiersberg, Austri, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gaz me numer regjistrimi FN 329036b, perfaqesuar ligjerisht nga Znj. Brigit Elisabeth Hochenegger-Stoirer (Sipas vendimit te asamblese se ortakeve, date 10.12.2013)

Sipas te dhenave te regjistruara ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 02.04.2024, nuk jane identifikuar pronaret perfitues te shoqerise ENSO HYDRO ENERGJI.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. MATI HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 11/10/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22212004A, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10, me administrator JURGEN GAISBERGER dhe Ylli Halili. ENSO HYDRO ENERGJI zoteron 90.01% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)

II. LENGARICA & ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/06/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K83026602A, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga" Jul Variboba", Vila nr.10, me administrator JURGEN GAISBERGER dhe Ylli Halili. ENSO HYDRO ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)

III. HASI ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/03/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K43522625F, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Jul Variboba, Vila 10, me administrator Arbes Rusi. ENSO HYDRO ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10, Njesia Bashkiake Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.04.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 10.12.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 01.03.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.10.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Vendm i ortakeve te shoqerise date 19.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -43 842 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -9 269 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 35 533 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 938 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -725 636 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 449 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 198 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 32 560 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 582 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 264 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -53 753 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:13 327 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 079 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:71 991 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:53 693 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:58 100 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 077 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:79 999 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:93 827 604,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani