Skip to content

TENET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-14 10:18:22
JSON

NIPT: L71516507R
Administrator: Gentian Çekrezi
Objekti i Veprimtarisë: Transporti dhe tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje dhe dhenie me qira e pasurive te paluajtshme, makinerive, projektim, prodhim, investime te ndryshme etj; Import-eksport, tregtimi me shumice e pakice i artikujve dhe produkteve te ndryshme, te tilla si por pa u kufizuar ne: produkte dhe artikuj industrial, ndertimore, makineri-pajisje etj;
Emërtime të tjera Tregtare: TENET
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/03/2017
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 206 448 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)

VITRIOL, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 01/03/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71509008G, me adrese ne Fier, Patos, Zona Kadastrale 2890, Nr Pasurie 29/22, me administrator dhe ortak te vetem Ilir Karçini (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano, Ndertesa 700 m nga hidrovori, Zona Kadastrale 3184.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 18.06.2018
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 04.07.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.02.2022
Raporti i audituesve te pavarur per rritjen e kapitalit date 23.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 63 823 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 42 180 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 243 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 968 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 595 084 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 467 114 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 353 167 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 899 888 419,00
Punuar Nga : A.Lala