Skip to content

Future University of Tirana
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-24 13:48:02
JSON

NIPT: K91714011M
Administrator: Arjan Çukaj
Objekti i Veprimtarisë: Te pergatise specialiste te larte ne fushen e shkencave juridike, ekonomi, inxhinjeri, shkenca te aplikuara dhe ne cdo fushe tjeter qe vleresohet me interes ne kete aktivitet edukativ, pa kufizime. Te kryeje studime, kerkime, dhe botime ne fushat e mesiperme, Te hape drejtimet e studimeve pasuniversitare sipas organizimit te percaktuar ne legjislacionin ne fuqi dhe statutin e rregulloren e shkolles, kurse te specializimit dhe kurse te kualifikimit afatshkurter e afatgjate ne dege e specialitete.Future University of Tirana ka si objekti krijimin dhe mbarevajtjen e Universitetit Metropolitan Tirana.
Emërtime të tjera Tregtare: UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. In Situ Balkans është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19/12/2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41321016C, me adresë në Tirane, Rruga "Nikolla Jorga", Nd. 9, H. 4, Ap. 11, Njesia Bashkiake Nr. 7, Kodi Postar 1001, me administrator Besnik Ajazi. Ortak te shoqerise jane : shoqeria Future University of Tirana me 20% te kapitalit; shoqeria T.T.- SOIL & EARTHQUAKE CONSULTING dhe shoqeria IN SITU SITE INVESTIGATION LIMITED me 40% te kapitalit secili.Statusi i shoqerise aktualisht eshte i pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më date 24.06.2022

II. MTU është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/08/2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82111047E, me adresë në Tirane, Rruga Brigada e VIII ,Ish Blloku, me administrator Ervis Xhemali. Ortak te shoqerise jane : shoqeria Future University of Tirana me 25% te kapitalit dhe Donika Plakolli me 75% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 24.06.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.03.2015, me ane te Kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 21703/3Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë u kerkua të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit “Future University of Tirana” pajisur me NUIS (NIPT) – K91714011M me administrator Z. Arjan Çukaj, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimorenga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4694 Prot., “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Future University of Tirana” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K91714011M, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sotir Kolea, Pallati i Ri (i firmes Ferari)

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga "Budi", Nr. 74/1, Qyteti Studenti

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 24.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 26.05.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 392 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 883 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 082 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 124 619,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 086 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -13 629 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 524 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:132 972 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:125 878 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:115 331 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:106 489 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:91 023 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:57 561 511,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 64 484 012,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja