Skip to content

NOVA SERVICE ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 07:12:49
JSON

NIPT: L81603033H
Administrator: Edmir Dano
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi i sherbimeve per: studime, zyra, banka, objekte publike, institucione industriale dhe paleve te treta te çdo lloji dhe natyre dhe entitete ne veçanti ne lidhje me makineri dhe pajisje elektronike dhe te ndryshme per zyra, orendi dhe artikuj shkrimi per zyra ne pergjithesi; blerjen, shitjen, marketingun ne te gjitha format e tij, qira, mirembajtje, riparim dhe asistence per produktet e pershkruara me siper; transportin per palet e treta dhe per vete; sherbime pastrimi ne pergjithesi; instalimi dhe mirembajtja e impianteve ne pergjithesi (elektrike, hidrauiike. transmetimi i te dhenave, etj.); prodhimi dhe asistenca e programeve kompjuterike. Per te arritur qellimin e shoqerise dhe pa e zgjeruar ate, mund te kryeje te gjitha veprimet per pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem, ose dhenien me qira, kredise dhe financiare, marrje ose dhenie me qira te pjeseve te shoqerise, objekti i te cilave eshte i ngjashem ose i njejte.
Emërtime të tjera Tregtare: NOVA SERVICE ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/03/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika, Kati 3, Ap.13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash, date 01.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -531 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 400 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 717 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 282 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 678 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 606 370,00
Punuar Nga : K.Laro