Skip to content

ERA REAL ESTATE ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-19 11:24:32
JSON

NIPT: M01331016D
Administrator: Kledia Stefani
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi dhe operimi i zyrave të ndërmjetësimit për pasuritë e paluajtshme nëpërmjet nënshkrimit të një kontrate të vecantë Franchising; nënlicensimin franshizmarrësve nëpërmjet dhënies së autorizimit për përdorimin e markës "ERA " dhe gjithë sistemit që përbëhet nga plane, mjete marketingu, procedura dhe teknika të administrimit të zyrave etj. në pëputhje me kushtet e parashikuara në marrëveshjen kuader franchising".Në përputhje me legjislacionin shqiptar, për të arritur qëllimin e lartpërmendur, Shoqëria mund të kryejë: cdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme;cdo aktivitet tregtar, financiar, qira/leasing, hipotekim ose penglënie.Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e dobishme ose të nevojshme që nuk ndalohen shprehimisht me ligj, me qëllim realizimin e objektit të Shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.01.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: NOA ENERGY TRADE, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar , e themeluar dhe organizuar sipas të drejtës shqiptare , regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit(QKB) me NIPT L42203031A dhe me përfaqësuese ligjore Besiana Antoni. (Sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Nikolla Tupe", Ndërtesa nr 3, kati 1, nr 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 19.02.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani