Skip to contentRezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Egi Santo
Rezultate gjithsej: 4

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtari bankare dhe financiare. Të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare, faktoringun dhe financimin e transaksioneve financiare, qiranë financiare)

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetës në përputhje me ligjin nr. 52/2014, date 22/05/2014 "Për veprimtarinë e Sigurimit dhe të Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, në fushën e sigurimeve të jetës (k)

Tiranë 27696326 ALL

GSL Enterprise Support

L91408033E
(Dhënien e shërbimeve që nuk kërkojnë liçencë, si këshillimi i biznesit, trajnimi, promovimi, tregtimi i mallrave të llojeve të ndryshme, funksionimi i faqeve web dhe ofrimi i një tregu interaktiv onl)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni