Skip to content

EUROPROJEKT Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-30 10:55:09
JSON

Tax Registration Number: J62903273I
Administrators: Eris Rumasi
Scope: Studime e projektime në të gjitha fushat dhe shërbime.
Other Trade Names: EUROPROJEKT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/01/1995
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: HOXHA-L-ENEREGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12608205L, me adrese ne Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. Ortaket e shoqerise jane : ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
ELBASAN Lagja Qemal Stafa. Rruga Sul Misiri. Nr 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Deshmi trashegimie date 21.10.2004
Vendim i Gjyqtarit te Vetem per Zmadhim Kapitali date 27.12.2005
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 10.04.2008
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 28.01.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2007
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 8 592 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 587 358,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 777 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 11 140 618,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 268 826,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 135 214,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 254 094,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 463 769,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 133 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 256 814,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 640 972,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 299 460,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 182 321,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -3 851 868,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 2 008 126,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:10 213 700,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:13 410 442,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 497 767,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:20 717 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 470 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:11 140 583,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 331 735,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 4 717 681,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 790 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 6 379 474,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 4 278 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 10 293 679,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 55 650 003,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 59 647 176,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja