Skip to content

ARELA Sh.p.k Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-31 07:41:26
JSON

Tax Registration Number: K82101008C
Administrators: Kensina Danglli
Scope: Tregtimin e artikujve, të ndryshëm ushqimore, pije freskuese dhe elektronike, materiale ndërtimi, ujësjellësi, pajisje e makineri të ndryshme, motoçikleta e pjese këmbimi për to, servis, kinkaleri, detergjente, import - eksport, me shumicë e me pakicë hidroizolime. Prodhimin, transmetimin, shpërndarjen, furnizimin, transportin, e energjisë elektrike, projektim dhe zbatimi në fushën e mjedisit dhe ambientit etj.
Other Trade Names: ARELA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/04/1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: D 6, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L02103009N, e themeluar më datë 17.08.2010, me seli në Tirane, Rruga Reshit Petrela, Pallati prane Arshives se Shtetit, Seksioni 2, Kati 2, me administratore Kensina Danglli. Ortak i vetem i shoqerise eshte ARELA Sh.pk me 100% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 29.12.2015, sipas Urdhrit Nr.2863-15 Regj., Nr.11961 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor STAR” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e pales debitore Destan Danglli, ne shoqerine “ARELA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K82101008C. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë. Kreditor : Micro Credit Albania SHPK. Objekti : Kthim Shume
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Dëshmorët e Kombit'', Pallati 32, Shkalla 3, Kati 2, Apartamenti 27.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 23.03.2007
Deshmia e Trashegimise date 07.12.2009
Kontrate Shitblerje Kuotash date 28.07.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 11.03.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 29.12.2015
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Financial Information
Worked By : A.Baja