Skip to content

GRABOVA HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 12:52:24
JSON

Tax Registration Number: L72122043D
Administrators: Realdo Mansaku
Scope: Ndërtimin e Hidrocentralit mbi Lumin Grabovë, të tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero); Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC-i mbi Lumin Grabovë. Shfrytëzimi dhe-mirëmbajtja e kaskadës si më sipër gjatë periudhës konçesionare.
Other Trade Names: GRABOVA HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/09/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I.AGNA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me adresë në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Aksionaret e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%), Vasil Naçi (32.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

II. GR ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01509004N, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019, me administrator Sonila Gogu dhe Realdo Mansaku. Ortaket e shoqerise jane: Saimir Boka (13%), Gentjan Filaj (35.77%), Henri Aleksi (11.4%), Ahmet Burak Goktepe (5%) dhe Realdo Mansaku (34.83%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

III. GJOKA KONSTRUKSION, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 24.03.1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91815014U, me adrese ne Tirane, Njesia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numer Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator dhe ortak te vetem Rrok Gjoka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Gentjan Filaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 35.77% te kapitalit te GR ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Realdo Mansaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1987, pronar perfitues pasi zoteron 34.83% te kapitalit te GR ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GJOKA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 32.5% te kapitalit te AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.

Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 32.5% te kapitalit te AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Sami Frashëri", Ndërtesa 19, Hyrja 8

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani