Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:ALB - STAR
Rezultate gjithsej: 6

ECOCLEAN (ish "Albdrilling Green")

L53003402I
(Veprimtari ne industrine e naftes, gazit e ujit si dhe ne ate minerare qe lidhen me: studime, projektime, kerkime, zbulime e konturime, nxjerrje dhe zhvillime, sherbime e supervizime. Eksporte, importe dhe p)

Fier -284717 ALL

ALBRAIL

L61314003H
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë sipas objektit të kontratës konçensionare: Për Rehabilitimin, operimin dhe transferimin (Rot) e rrjetit të transportit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh)

Tiranë ALL

"IR" sh.p.k ( ish "REAS 16")

L62107028A
(Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje pasurish te paluajtshme, makinerish, projektim, prodhim, investime te ndryshme. Import-eksport, tregtimi me shumice e pakice i ar)

Tiranë ALL

SHUSHICA HYDROPOWER

L71729019M
()

Tiranë ALL

Space+

M11823034A
(Objekti i Shoqërisë do të jetë ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kategorinë kazino në hotel me 5 yje, duke përfshirë çdo veprimtari të lidhur e të nevojshme, përfshirë por pa u )

Tirane ALL

Arena Hotel (ish "Tirana Marriott Hotel")

M32024022I
(-Hapja dhe menaxhimi i hoteleve "Strukture Akomoduese 4 ose 5 yje", e godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelier. -Hapja dhe menaxhimi i sallave te konferencave ne kuader te aktivitetit)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni