Skip to content

GJOKA KONSTRUKSION (Ish GJOKA) Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 07:47:00
JSON

NIPT: J91815014U
Administrator: Rrok Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi dhe ndërtimet të karaktereve të llojeve të ndryshme sipas liçencave të ndryshme me të cilat shoqëria është pajisur dhe do të pajiset në të ardhmen, prodhimi i materialeve të ndërtimit, inerteve, betonit të markave të ndryshme, të parafabrikateve të betonit, prodhimit të asfaltit etj. Importimin dhe/ose eksportimin e karburanteve, të lëndëve djegëse për përdorim familjar ose industrial, të vajrave dhe/ose lëndëve lubrifikuese etj. Ngritjen dhe funksionimin e stacioneve të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante; Zhvillimi dhe kryerja e aktivitetit të shërbimeve, konsulencës dhe studimeve e projektimeve të çdo lloji. Ushtrimin e aktivitetit të botimeve, shtypshkrimeve dhe tregtimit të tyre. Punime pyjore dhe përpunimin dhe tregtimin e lëndëve drusore të të gjitha llojeve. Transportin e mallrave për nevojat e veta dhe të të tretëve. Importimin dhe eksportimin e lëndëve të para të ndërtimit, mallrave të ndryshme, të makinerive dhe pajisjeve, pjesëve të këmbimit, lëndës drusore etj. Aktivitete ndihmëse si lavazh, pika servisi etj. Organizimin e shërbimeve të rojeve civile për ruajtjen e objekteve në pronësi ose në përdorim të personave juridik ose fizik, vendas ose të huaj, ruajtjen e rendit në këto objekte si dhe sigurimin e lëvizjes dhe jetës, vlerave pasurore etj. Ngritjen dhe funksionimin e minimarketeve, supermarketeve, apo Qendrave tregtare sipas të gjitha parametrave evropiane më të zhvilluar; Ngritjen dhe mirë administrimin e shërbimeve të turizmit, hotelerisë dhe shërbime të ushqimit fast food, piceri, apo çdo lloj restoranti. Ngritje ambientesh për funksione argëtimi, ç' lodhjeje, salle kinemaje, apo lojërave të tjera elektronike; Krijimin e stacioneve komplekse të servisit për të gjitha llojet e shërbimeve dhe riparimeve të automjeteve të ndryshme; rregullime dhe lyerje me boje si dhe shërbime karrotrec 24 ore në të gjithë Shqipërinë. Zhvillimin e aktivitetit të Import - eksport të mallrave ushqimore, industriale etj. Importi i linjave industriale si dhe çdo lloj aktiviteti tjetër i cili do të vendoset me vendim të Asamblesë së Aksionareve. Realizimi i kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërive të përbashkëta apo të formave të tjera të lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizikë e juridikë vendas apo të huaj, për të realizuar operacione tregtare dhe veprimtari të ndryshme që janë të nevojshme dhe me interes për shoqërinë si dhe çdo lloj aktiviteti që do t'i shërbeje realizimit të objektit të shoqërisë dhe që do të gjykohet me karakter fitimprurës për shoqërinë. Punime me lëndë plasëse për përdorim civil. Grumbullim dhe transport të mbetjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Gjoka Konstruksion, Umami
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/04/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Gjoka Konstruksion - Energji, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L01815004G, me seli në Tiranë, njësia administrative nr. 5, rruga Dora D’Istria, nr. 2, me administrator Elvis Gjoka. Gjoka Konstruksion zotëron 60% të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.10.2023)

II. FTG, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01.08.2019, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L92005023S, me seli në Tiranë, Rruga e Vilave, Lunder, Rrotullimi pas Teg, me administrator Klajdi Oshafi. Gjoka Konstruksion zotëron 33.33% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.10.2023)

III. TREMA-GJOKA JV, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 31.03.2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) K94023201B, me seli në Durrës, Nikel, Rinas, Aeroporti Nënë Tereza, me administrator Ilir Trebicka. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga QKB. Gjoka Konstruksion zotëronte 50% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.10.2023)

IV. DITEKO, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.09.2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) K92108022E, me seli në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli. Gjoka Konstruksion zotëron 50% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.10.2023)

V. GJOKA 87, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.04.2018, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L81618040T, me seli në Tiranë, Rruga Dora D'Istria, Hyrja Nr.6, Nr.Pasurie 7/637+1-N5, Zona Kadastrale 8270, me administrator Erind Gjoka. Gjoka Konstruksion zotëron 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.10.2023).

VI. GRABOVA HYDROPOWER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20/09/2017, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) L72122043D, me seli në Tiranë, Rruga "Sami Frasheri", Ndertesa 19, Hyrja 8, me administrator Realdo Mansaku. Gjoka Konstruksion zotëron 34% të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.10.2023).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Erind Gjoka, Elvis Gjoka, Feride Gjoka
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: AA 667 RH, kamion Mercedes Benz, 932, 3336
AA 873 LH, ATV, Iveco Magirus, J4CS. 410E 44H
TR9723R, kamion Mercedes Benz 932 MB 4144K
AA 258 AH, tërheqëse Man H05 18460.
AA R 098, gjysëm rimorkio ADAMOLI S37RP85
TR7586M, gjysëm rimorkio, Bartoletti L122 GF
ACR 098 RTM Masina 420 TE
TR6961T, ATV Iveco Magirus ME3, 380E35H
AA774KT, tërheqës Iveco Magirus
ABMT97. MT JCB 3 CX-4T
ABR 476 gjysëm rimorkio Minerva Euro 200
TR9513F, gjysëm rimorkio Scania RA4X2
AA 668 RH, kamion Mercedes Benz, 932,3336
TR4218N, ATV Mercedes Benz 933
AA 643 HM tërheqës Renault
AA 699 RH, kamion Mercedes 5 Benz, 932,3336K
AA 852 HP Iveco Magirus 440 E 42 T
AA 661 MR, kamion Man, T04, 19-343
TR9648R, kamion Mercedes Benz 932, MB 4144K
TR1592T, ATV Man 493,12170
AFR142, gjysëm-rimorkio Minerva 5262AT
ADR 149, Gjysëm Rimorkio, Bertoja, S56, S56 SP10 UE
TR7459U, APV Mercedes Benz 625 3229K
TR5739N, ATV Mercedes Benz 316/800
TR7619T, kamion Mercedes Benz 611 408D
AER 656, gjysëm rimorkio, Piacenza, S37R213, S37R2F
AAR 257, gjysëm rimorkio, Muller, LAK2, Mitteltal
36) TR8805R, gjysëm rimorkio Bianchi BB222
AA765SX, kamion 809D, Mercedes Benz
TR6437N, gjysëm rimorkio Piacenzia S36D2F2
TR2219N, gjysëm rimorkio Zorzi 36S075T
Autoveturë, SSANGYONG, S0A, KYRON, AA634ML
AA 714 MP, ATV, DAF, AD85MC, 85-460
TR4280N, ATV Mercedes Benz Actros MB4141E
AA259AH, gjysëm rimorkio Omep S38
TR4396T, ATV Iveco Magirus 4CP8, 410E
TR8094D, kamion 1626, Mercedes Benz
ABR 030, gjysëm rimorkio Reisch Rhks
TR8965N, ATV Mercedes Benz 93231 Actros
TR8964N, ATV Mercedes Benz 932 4146K,Actros
AA451CJ, ATV Mercedes Benz 933 41-41
TR5742N, gjysëm rimorkio Cometto S44M191
AA 180 HP, kamion Iveco Fiat 784 Astra V 7
TR6929R, gjysëm rimorkio Bartoletti G4B 110S
Targë AA856LC ATP IVECO FIAT C3563
TR 3594 T, minibus Ford Tranzit.
AA 899 MM, autobus, Volkswagen 2D, LT 46 TDI
TR8326R, gjysëm rimorkio, Langendorf T18/2
AA403BH, ATP Ford GB Tranzit
TR 9358 T, kamion Mercedes Benz 952 3235
Kamion Mercedes Benz AA 601 MD
AA 102 RL, kamion Mercedes Benz, 932,3336K
TR5134P, APV Mercedes Benz 832- 414
TR9649R, kamion Mercedes Benz, MB 41-44K
TR9674R, kamion Mercedes Benz 932
AA 256 LK, tërheqës Iveco Magirus, S2N, 440S48
AA 713 MP, APV, Volvo, FM12R84, FM 9-12
AA 897 IK ATV Mercedes Benz 617. 29.
Tiranë, AA739UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
Tiranë, AA736UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
Tiranë, AA738UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
Tiranë, AA740UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38
Tirane, AA276YG, APV ASTRA, 964, HD9 64.38
Tirane, AA277YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38
AA665YR, ATV MAN, AG 26 48, TGA
Tirane, AA132RF, Autobus MERCEDES BENZ, 312D-KA, 312D
Tirane, AA278YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38
Tirane, AA229YG, Autobus GAZ, A65, Gazelle next
Tirane, AA832UC, Autobus MERCEDES BENZ, 904, 416 CDI
Tirane, AA042VM, ATP, UAZ, 236, UAZ Cargo
Tirane, AGR931, RTV MISTRALL, G333P0, S353PA
Tirane, AA279YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38
Tirane, AA217YM, ATV SCANIA, X20, R420
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje perdorimi rezerves ujore,baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.08.2018, është depozituar marrëveshja siguruese mbi aksionet e shoqërisë Nr. 990 Rep. Nr. 506 Kol. datë 24.07.2018, ndërmjet barrëmarrësit, Bankës Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit, Rrok Gjoka dhe Gjoka 87 shpk.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me nr. Rep. 986, kol 502, datë 24.07.2018, me qëllim financimin e projektit për ndërtimin e rrugës së Arbërit nga banka, sipas kushteve dhe afateve të dakortësuara nga palët. Sipas kontratës së kredisë, banka kombëtare tregtare do të lëvrojë një kredi në shumën 9.500.000.000 lekë, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit.

Sipas kontratës së kredisë, kredimarrësi e siguron kredinë me anë të garancive të mëposhtme:

a) Marrëveshje siguruese mbi kuotat e Gjoka 87 sh.p.k nr. rep 989, nr. Kol. 505, datë 24.07.2018
b) Marrëveshje siguruese mbi 100 % të aksioneve të Gjoka Konstruksion sh.a. nr. Rep. 990, nr. Kol. 506, datë 24.07.2018
c) Marrëveshje siguruese mbi të ardhurat e arkëtueshme nga pagesat e buxhetit të Gjoka 87 sh.p.k. nr. Rep. 991, nr. Kol. 507, datë 24.07.2018
d) Marrëveshje e drejtpërdrejtë (Direct Agreement) nr. Rep 993, nr. kol. 509, datë 24.07.2018
e) Kontrata e hipotekimit për pasuritë e paluajtshme në pronësi të Gjoka Konstruksion sh.a nr. Rep. 992, nr. Kol. 508, datë 24.07.2018,
f) Dorëzania e ofruar nga shoqëritë Gjoka Konstruksion sh.a., si dhe Z. Rrok Gjoka dhe Znj. Feride Gjoka, sipas kontratës së kredisë.

II. Më datë 25.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 587 Prot., Nr. 1276 Dosje., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.4587 Prot., datë 26.03.2019, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a.

III. Më datë 09.04.2019, me anë të urdhërit Nr. 796 Prot., Nr. 1276 Dosje "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 5338 Prot., datë 09.04.2019, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqërisë GJOKA KONSTRUKSION” sh.a., bllokuar me anë të shkresës Nr.587 Prot., Nr.1276 Dosje., datë 25.03.2019.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia 5, Rruga Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numër Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270

Adresa:
Tirane, Zall Bastar, përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e rrugës së Arbërit

Tiranë, Farkë, Mjull, Bathore, kompleksi rezidencial dhe qendër për të moshuarit, Tirana Cielo

Tiranë, Kamëz 4, rruga Argjinatura, kantieri Tapize.

Tiranë, Umami, rruga "Ismail Qemali", nr. pasurie 2/317/ND-N8, zonë kadastrale nr. 8160

Tiranë, rruga Dora D' Istria, hyrja nr 1, numër pasurie 7/637+1-N1 zonë kadastrale nr. 8270 (Bar Static)

Tiranë, njësia Bashkiake Nr.4, rruga" Myslym Keta", punime ndërtimi në kompleksin sportiv Partizani.

Bulqize, Ndertim, Sistemim Kanalizimesh dhe Impjant Trajtimi te Ujerave te Ndotura ne Qytetin Bulqize (Lagja e Re)

Mat, Burrel, Përmirësimi, Ndërtimi, Operimi dhe Mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit;

Vlore, Orikum, Seksioni rrugor Orikum-Himarë, pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë)

Diber, Mat, Klos, “Ndërtim Ujësjellës Rajonal nga Burimet e Përroit të Lopës dhe Gurrave të Ketës, Faza e Parë”.

Diber, Peshkopi, “Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3

Tirane, "Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6"

Fier, DAREZEZE E RE, Dermenas, Njesia Administrative Dermenas, Fshati Darezeze, Zona Kadastrale 3038, Parcela Nr. Pasurie 99/5, Parcela Nr. Pasurie 99/6, Parcela Nr. Pasurie100/10 dhe Parcela Nr. Pasurie 100/11

Faqja Web:
https://www.gjokakonstruksion.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.10.2023
Vertetimi I kryerjes se regjistrimeve te tjera ne QKB (2011)
Akti I themelimit pas shnderrimit ne sh.a (2008)
Marreveshje siguruese mbi aksionet e shoqerise 24.07.2018
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I asamblese se aksionereve per rritjen e kapitalit 27.06.2011
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.10.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative 25.03.2019
Vendim per pushimin e ekzekutimit 09.04.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2010)
Pasqyrat financiare (2008)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 174 527 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 567 429 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 973 866 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 409 789 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 219 270 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 857 439 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 818 568 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 420 750 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 176 966 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 106 963 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 50 571 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 112 098 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 331 364 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 113 022 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 95 305 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 62 357 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 048 659 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 129 534 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 026 622 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 949 142 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 691 242 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 501 380 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 401 420 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 114 668 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 035 923 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 881 238 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 354 103 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 690 830 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 003 087 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 554 049 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 913 530 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 793 590 610,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani