Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kujtim Kale
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

RDA PETROL

L36629201C
(Veprimtari ne fushen e tregtimit me shumice te naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Blerjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Tregetim dhe furnizim me k)

Tirane 159370664 ALL

Bar Piceri Prego

L71913014N
(Shërbim për Bar dhe Piceri.)

Tiranë ALL

ORIGO HYDROPOWER

L76401206P
(Ndërtimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjisë elektrike.)

Vlorë ALL

EXCHANGE LINE

M11408036V
(Veprimtaria financiare e kembimeve valutore.)

Tirane ALL

GRAND TAXI SHPK

M31802047U
(Sherbim taksi, program te veçante Busines Class me automjete te dezinjuara, furgon shërbimi dhe turizmi, sherbim taksi te nje niveli bashkohor me nje nivel te larte, shërbimi dhe trajnimi te vazhdueshem t)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni