Skip to contentRezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vladimir Kosta
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

LANI

J61902075F
(Ndertime civile,industriale,hapje e ndertim rrugesh,ura asfaltime rrugesh,realizime konstruksionesh metalike dhe karpenteri,import-eksport.Shitje blerje pasurish te paluajteshme.Ndertim dhe shfrytezim i objekte)

Tiranë 1726633 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LAEL - 2000

K01422004F
(Import-eksport i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, blektorale, material e elnde ndertimi, duhan e cigare, konfeksione, makineri e paisje kancelarie, artikuj shkollore pjese kembimi per au)

Tiranë 1595126 ALL

ALBANIAN INVESTMENT GROUP

K22412002M
(Veprimtari prodhuese net e gjitha deget e industrise se lehte, ushqimore, tregti, import eksport te cdo lloj malli apo prodhimi, transporte te ndryshme, ndertime, projektime etj)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka Societe Generale Albania (Ish Banka Popullore)

K41424801U
(a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. b. Dhënie huash të të gjitha lloj)

Tiranë 335850000 ALL

TIRANA BREW HOUSE

L11516013C
(Prodhim dhe tregtim te birres dhe nenprodukteve te saj.Veprimtari ne fushen e restoranteve dhe bareve.Importeksport me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore)

Tiranë -100020762 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni