Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Organizata JoFitimprurëse
Rezultate gjithsej: 12

QENDRA E ALEANCËS GJINORE PËR ZHVILLIM

K51622017B
(Sensibilizimi dhe mbrojtja e të drejtave të grave në Shqipëri)

Tiranë ALL

Qendra Komunitare "Sot për të Ardhmen"

L32221751H
(Hapja e qendrave multifunksionale me aktivitete komunitare, edukuese, formim profesional, punësim dhe këshillim për barazinë gjinore.)

Tiranë ALL

Cultural Heritage without borders Albania

L01327452C
(Trajnimi, Edukimi, Restaurimi i trashëgimisë kulturore dhe bashkëpunimi me muzeumet. (Sipas të dhënave të www.parlament.al))

Tiranë ALL

SHOQATA ARTISTIKE BUNA 2

K77314191D
(Organizimi i aktiviteteve të ndryshme artistike kulturore)

Shkodër ALL

Fondacioni "Fundjavë Ndryshe"

L61315453U
(Sipas të dhënave të marra nga https://ffn.al/, “Fundjavë Ndryshe” është nisma më sociale e bamirësisë në Shqipëri, e cila synon të përmirësojë shoqërinë, duke ndihmuar njerëzit në nevojë)

Tiranë ALL

GAVI Alliance

CH66016990061
(Promovimi i shëndetit, (i) duke siguruar vaksina dhe mjetet për t'i administruar ato te banorët e vendeve më të varfra, (ii) duke kontribuar në kërkimin dhe zhvillimin e vaksinave thelbësore për vendet)

Le Grand-Saconnex ALL

Albanian Centre for Economic Research (ACER)

ACER
(ACER kërkon të promovojë reformën ekonomike në Shqipëri duke kryer kërkime të pavarura mbi çështjet social-ekonomike dhe duke ndihmuar në krijimin e një kornize adekuate institucionale për reformat)

Tiranë ALL

Qendra për Administrim Social Ekonomik Territorial

L51423453R
(Qendra “ASET” është themeluar në vitin 2014 si një organizatë jo fitimprurëse me qëllim promovimin e drejtësisë dhe të sigurisë sociale, paqes, zhvillimit, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe mbroj)

Tiranë ALL

SHOQATA PER PYJE DHE KULLOTA

K77925209O
()

ALL

Gruaja, Komuniteti, Mjedisi - Harmonizuar për zhvillim

L33511591H
()

Fier ALL

CREATIVE CITY

L06501192N
(AKTIVITETE TE ARTIT ,KULTURES,SPORTIT DHE PROMOVIM TURIZMI)

Shkoder ALL

RADIOPULLA COMMUNICATION AND DEVELOPMENT

L27002191W
(PROMOVIMI I POTENCIALEVE TE ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK TE VENDIT,INOVACIONIT DHE PERFSHIRJES SOCIALE)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni